BrightRock is die verskaffer van die eerste behoeftegerigte lewensdekking wat verander soos jou lewe verander. Die maatskappy is van stapel gestuur om versekeringsprodukte te skep wat daadwerklik aan die verbruiker se behoeftes voldoen. BrightRock voorsien unieke, behoeftegerigte lewensdekking wat om elke individuele polishouer se onmiddelike behoeftes gestruktureer word. Dit is ontwerp om by polishouers se lewens aan te pas soos hul lewens verander in oomblikke waarna BrightRock spesifiek verwys as Veranderingsoomblikke (Change Moments).

’n Veranderingsoomblik gebeur wanneer jy die betrekking van jou drome losslaan; voor die kansel staan; jou baba vir die eerste keer vashou of die voordeur van jou nuwe huis vir die eerste keer oopsluit. Elkeen van dié oomblikke kan as lewensmylpale beskou word wat ’n groot impak op jou persoonlike welstand, finansies en toekomsplanne kan hê. Dit is juis waar BrightRock se lewensdekking in die prentjie kom – dit die enigste lewensversekeringsproduk wat aanpasbaar genoeg om te verander soos jou lewe verander. Gevolglik bly jou premies relevant en koste-effektief soos jy ouer word.

Besoek www.brightrock.co.za of skakel 0860 00 77 44 vir meer inligting.

BrightRock Life Bpk is ‘n gemagtigde finansiële diensverskaffer en geregistreerde versekeraar. Maatskappyreg-nr: 1996/014618/06, FDV 11463. Bepalings en voorwaardes geld.